Certificate

17/05/2022 08:45

Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MTB
English name: MTB ENGINEERING SERVICE COMPANY LIMITED
Abbreviation: MTB ENGINEERING
Establishment: July 2018
Head office: No. 232, Minh Duc Street, Tien Lang Town, Tien lang District, Hai Phong city.
Trading address: No.71, Cau Gu Street, Kenh Duong Ward, Le Chan District, Hai Phonng City.
Phone: 0255.0103981
Email: tech.mtb.engineering@gmail.com
Business license number: 0201886902, issued by Hai Phong Department of Planning and Investment, June 29, 2018
Legal representative: Ms. PHAM THANH HOA – Director.
Account: 12355858, at ACB Bank, Duyen Hai branch.

 

Cer1

 

Cer2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *